Gå till innehåll

Redovisning

Starta företag

Du får hjälp med alla delar avseende start av bolag. Vi sköter registrering hos Bolagsverket och Skatteverket och tar hand om alla formella dokument som krävs. Vi sätter upp alla administrativa rutiner och ser till att du kommer igång på ett bra sätt. Exempel på vad vi kan hjälpa dig med i samband med uppstart:

 • Framtagande av affärs/marknadsplan
 • Hjälp med finasieringslösningar. Vi kan delta i möten med finansiärer/samarbetspartners och hjälpa till att ta fram nödvändiga underlag, t.ex:Resultatbudget
  1. Investeringsbudget
  2. Likviditetsbudget
 • Riskanalys
   

Löpande bokföring

Välj ett av fyra olika sätt att arbeta:

 • Din redovisning sköts på vår server. Vi kan göra allt eller delar av redovisningen beroende på hur mycket du vill göra själv. Vi hämtar eller du skickar bokföringsmaterialet till oss.
 • Vi kopplar upp oss mot din egen server och sköter hela eller delar av din redovisning.
 • Du kopplar upp dig mot vår server och arbetar tillsammans med oss.
 • Du arbetar med program "i molnet", t.ex. fakturering som vi sedan integrerar i vårt system.
   

In- och utbetalningar

Vi kan sköta hela ert betalningsflöde inklusive betalning av leverantörsfakturor, skatter etc.

Kundfakturor

 • Du gör dina kundfakturor i eget system och mailar eller postar fakturorna till dina kunder. Vi sköter din kundreskontra, bokar inbetalningar och hanterar din kravrutin om du så önskar.
 • Du gör dina kundfakturor via Internet "i molnet" och mailar eller postar fakturorna till dina kunder. Vi integrerar informationen i vårt system och sköter din kundreskontra, bokar inbetalningar och hanterar din kravrutin om du så önskar.
 • Du skickar fakturaunderlag till oss. Vi producerar dina fakturor och mailar eller postar dem till dina kunder efter att du godkänt dem. Vi sköter din kundreskontra, bokar inbetalningar och hanterar din kravrutin om du så önskar.

Leverantörsfakturor

 • Du lämnar dina godkända leverantörsfakturor till oss, alternativt skickar dina leverantörer fakturorna direkt till oss. Det finns även externa program där man kan scanna in fakturorna eller fotografera dem med mobiltelefonen och sedan föra över dem till oss för vidare behandling. Antingen sköter du betalningarna själv, eller också ser vi till att de betalas på rätt dag via Bankgirot.

Löneadministration

Vi är din personalavdelning och sköter hela administrationen kring löner och anställningsfrågor. Exempel:

 • Tolkning av avtalsfrågor
 • Behjälplig vid lönerevision
 • Behjälplig vid utvecklingssamtal med personal
 • Utformning av löneunderlag
 • Bearbetning av löner och månatlig lönekörning
 • Utbetalning av löner och distribution av lönebesked
 • Rapportering av arbetsgivaravgifter och skatter till Skatteverket
 • Hantering av frågor från anställda kring anställningsfrågor
 • Kontrolluppgifter till skatteverket 
   

Bokslut och Årsredovisning

Alla aktiebolag måste upprätta bokslut och årsredovisning för varje bokföringsår. Vi har stor erfarenhet av detta från både små och större bolag i olika branscher. Om du behöver ha revisor samarbetar vi med din revisor eller ordnar revisor via vårt kontaktnät. Vi ser till att alla dokument kommer in till Bolagsverket i rätt tid.
 

Deklarationer

Vi arbetar med de modernaste programmen för att upprätta deklarationer, både för bolag av alla typer samt privatpersoner. Vi kan skattereglerna och ser till att du får så förmånlig skattesituation som möjligt.
 

Budget och Analyser

Vi kan göra budget och hjälpa dig med avancerade analyser kring ditt företagande:

Budget

 • Resultatbudget. Vi hjälper dig titta framåt för att du ska kunna planera verksamheten och så snabbt som möjligt upptäcka avvikelser.
 • Likviditetsbudget. Det är mycket viktigt att de likvida medlen inte tar slut. Likviditetsbudgeten ger möjlighet att upptäcka kapitalbrist i tid.
 • Investeringsbudget. Vid investeringar är det mycket viktigt att ha kontroll över alla kostnader och utgifter som kommer att betalas framåt i tiden. Detta instrument är även tillsammans med likviditets- och resultatbudget oftast ett krav när man söker extern finasiering t.ex. via bank. 

Analyser

 • Vi kan se på din verksamhet eller projekt med "ögon utifrån" och bidra med erfarenhet från andra liknande situationer hos andra kunder.